In de huisartsenpraktijk zijn twee praktijkondersteuners met de specialisatie somatiek werkzaam: Christel Simenon en Wilma Linders.
De praktijkondersteuner met de specialisatie somatiek begeleidt patiënten met een lichamelijke chronische aandoening, met name met diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

Zorgprogramma’s

In zorgprogramma’s werken verschillende zorg- en hulpverleners samen, volgens een vastgestelde aanpak. Iedere hulpverlener voegt vanuit de eigen deskundigheid iets aan het zorgprogramma toe.

 

Astma en COPD (longziekten)

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met longproblemen.

Doelen voor de korte termijn zijn:

 • klachten verminderen
 • plotselinge verergering voorkomen of verkorten
 • inspanningsvermogen verbeteren

 

Doelen voor de lange termijn zijn:

 • voorkomen/vertragen van versnelde achteruitgang van de longfunctie
 • uitstellen/voorkomen van complicaties en invaliditeit
 • verbeteren van aan de ziekte gekoppelde kwaliteit van leven
 • bevorderen van werken aan de eigen gezondheid: stoppen met roken, werken aan conditie, goed eten, medicijngebruik

 

Diabetes (suikerziekte)

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes (suikerziekte). Het programma heeft als doelen:

 • bepaalde ‘waarden’ bereiken voor glucose, bloeddruk en vetstofwisseling;
 • complicaties voorkomen of uitstellen;
 • bevorderen van inzicht in de ziekte;
 • bevorderen van ‘zelfmanagement’, ofwel aan de slag gaan met de eigen gezondheid;
 • bevorderen van ‘therapietrouw’, ofwel het goed blijven volgen van de behandeling en adviezen;
 • de kwaliteit van leven van de diabetespatiënt verbeteren.

 

Hart- en vaatziekte

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een hart- en vaatziekte, maar ook voor mensen met een verhoogd risico op zo’n aandoening. Het programma heeft als doel:

 • verlagen van het risico op hart- en vaatziekte;
 • verbeteren van leefstijl en welbevinden.

 

Heeft u belangstelling voor een van deze zorgprogramma’s? Informeer dan bij uw huisarts naar de mogelijkheden.